Over CDSCA

De CDSCA is een openbare dienst, die werd opgericht door de  Wet van 10 april 1973.
Art. 3 §1 stelt :"De Centrale Dienst heeft tot opdracht te voorzien in de sociale en culturele behoeften van het Ministerie van Landsverdediging".

§2 voorziet de mogelijkheid voor de Koning te bepalen welke sociale en culturele behoeften onder de werkzaamheid van de Centrale Dienst vallen en wie er voor in aanmerking komt.

Het oorspronkelijk KB van 10 januari 1978  dat de opdrachten en begunstigden van de CDSCA vaststelt evenals de organisatie en werking ervan  werd op 31 oktober 2019 aangepast .

Het nieuwe Koninklijk besluit somt in art 1 de begunstigden op en in art 2 de activiteiten en voordelen waarmee zij belast is . De overige artikelen  regelen haar organisatie en werkwijze evenals het financieel beheer

Bij de begunstigden is er een nieuwe categorie van veteranen en militairen met contracten van beperkte duur (BDL)

Ook de activiteitensectoren werden aangepast :

  • de sociale dienstverlening
  • de familiale ondersteuning (kinderdagverblijven)
  • de huisvesting
  • de sociale, culturele en promotionele voordelen
  • de organisatie van vakanties
  • commerciële activiteiten
  • de hospitalisatieverzekering

Het Beheerscomité heeft deze herziening gefinaliseerd begin 2017 en het dossier werd na goedkeuring door de verschillende tussenkomende instanties zoals de Inspectie van Financiën, de Minister van Defensie , de Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van Begroting evenals de syndicaten en de Raad van State  finaal getekend  door de Koning op 31 oktober 2019 en verscheen in het Belgisch Staasblad op 27 november 2019


Bezoek ook onze website: cdsca-ocasc 
CDSCA / OCASC - Bel ons
Bel ons
+32 2 44 32601
CDSCA / OCASC - Adres
Adres
Bruynstraat 1
1120 Neder-Over-Heembeek
CDSCA / OCASC - Mail ons
Contacteer ons online